Puzzle obsahuje 20 dvojic, které k sobě patří, navzájem souvisejí a do sebe zapadají.