Cvičebnice určená především mládeži, může však posloužit i dospělým začátečníkům až mírně pokročilým.

- obsahuje názorné vysvětlení gramatických jevů v češtině
- na začátku každé lekce je uveden přehled nové slovní zásoby
- zvláštní pozornost je věnována jevům, které činí potíže hlavně českým mluvčím